نشست هم اندیشی اساتید و کارکنان دانشگاه فرهنگیان کردستان

ی, 07/18/1400 - 12:56

نشست هم اندیشی اساتید و کارکنان دانشگاه فرهنگیان کردستان

نشست هم اندیشی اساتید و کارکنان دانشگاه فرهنگیان کردستان با موضوع ایرانیان و آموزه های دفاع مقدس