خدمات مشاوره حقوقی

ی, 01/17/1399 - 19:50

خدمات مشاوره حقوقی

به اطلاع میرساند خدمات مشاوره حقوقی جهت اساتید و دانشجویان دانشگاهها، توسط مدیر بسیج اساتید دانشگاه ها و مراکز عالی آموزشی پژوهشی استان کردستان جناب دکتر مهدی حاتمی دکترای حقوق بین الملل و عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان صورت می گیرد. شماره تماس؛۰۹۱۲۶۱۸۶۰۵۳ ***** روابط عمومی بسیج اساتید استان کردستان.